SƏNAYE TİPLİ SU TƏMİZLƏMƏ SİSTEMLƏRİ

Sənaye tipli Su təmizləmə sistemləri

Sənaye tipli su təmizləmə sistemləri bu gün müəssisələrin və sənaye obyektlərinin suyun təmizlənməsi ehtiyaclarının ödənilməsində mühüm rol oynayır. Bu sistemlər suyun müxtəlif sənaye proseslərində, istehsalda və təmizlikdə istifadə edilməsini təmin edir, eyni zamanda səmərəliliyi artırır və ətraf mühitə təsirləri minimuma endirir. Sənaye tipli su təmizləmə sistemlərinin əhəmiyyəti və faydaları nələrdir?

 

I. Sənaye Tipli Su Təmizləyici Sistemlərinin əhəmiyyəti

 

Sənaye müəssisələri istehsal proseslərində böyük miqdarda su sərf edirlər və bu su içməli suya uyğun keyfiyyətdə olmaya bilər. Su ehtiyatlarının məhdud olduğu və ətraf mühitin çirklənməsinin artdığı dövrlərdə sənaye sularının təmizlənməsi sistemləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sistemlər sayəsində:

Suyun Keyfiyyətinin Artırılması: Sənaye tipli su təmizləmə sistemləri suyu çirkləndiricilərdən təmizləyir və müəssisələr tərəfindən istifadəyə yararlı hala gətirir. Beləliklə, istehsal proseslərinə və məhsulların keyfiyyətinə müsbət təsirlər təmin edilir.

Suya qənaət və səmərəlilik: Təmizlənmiş suyun təkrar emalı sayəsində müəssisələr suya qənaət edir və prosesin səmərəliliyini artırır. Bu, davamlı su idarəçiliyi üçün çox vacibdir.

Tullantıların İdarə Edilməsi və Ətraf Mühitə Təsir: Sənaye sularının təmizlənməsi sistemləri ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını alır və tullantı sularını təmizləyərək su ehtiyatlarının qorunmasına töhfə verir.

 

II. Müxtəlif Sənaye Tipli Su Təmizləmə Sistemləri

 

Əks Osmos (RO) Sistemləri: Əks osmoz, suyun yüksək təzyiq altında keçirici bir membran vasitəsi ilə çirkləndiricilərdən ayrıldığı bir təmizləmə üsuludur. Sudan ionlar, üzvi maddələr və bakteriyalar kimi zərərli komponentlər çıxarılır.

İon Mübadilə (IX) Sistemləri: Bu sistemlər ionları dəyişdirərək suda həll olunmuş duzları və digər yüksək ionlu maddələri çıxarır. Sənaye proseslərində istifadə olunan suyun yumşaldılması və deionlaşdırılması üçün üstünlük verilir.

Təzyiqli Filtr Sistemləri: Çox müxtəlif çirkləndiricilərə qarşı təsirli olan mexaniki filtrlər sudan çöküntü, qum, palçıq və hissəcikləri təmizləyir.

 

III. Sənaye Tipli Su Təmizləmə Sistemlərinin Fəaliyyət Prinsipləri

 

Ön Müalicə: Suyun böyük hissəciklərdən, qumdan və palçıqdan təmizləndiyi ilk mərhələdir. İlkin müalicə əsas müalicə proseslərinə daha təmiz su ilə başlamağa imkan verir.

Əsas Təmizləmə: Suyun əks osmos, ion mübadiləsi, karbon filtrasiyası və digər üsullarla geniş şəkildə təmizləndiyi mərhələdir.

Dezinfeksiya: Suyu bakteriya və mikroorqanizmlərdən təmizləmək üçün kimyəvi dezinfeksiya və ya ultrabənövşəyi (UV) şüalanma kimi üsullardan istifadə edilir.